pv subsidieadvies

PV Subsidieadvies
Postbus 74
6660 AB Elst
t. 0481-483 406
info@pvsubsidieadvies

< terug naar WBSO subsidie

Wat is WBSO

Wat betekent WBSO?
WBSO is de afkorting van Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. Tegenwoordig spreekt men ook wel van Speur & Ontwikkelingswerk (S&O). WBSO is loonkostensubsidie voor u en uw personeel.

Waarvoor is de WBSO subsidie bedoeld?
U ontvangt subsidie als er wordt gewerkt aan ontwikkeling van producten, processen of software (ICT). Veel van onze nieuwe klanten zijn verrast over de mogelijkheden. Had ik dit maar eerder geweten…

Wanneer komt u in aanmerking voor WBSO subsidie?
U komt alleen in aanmerking als uw project voldoet aan alle eisen. Van essentieel belang is dat de ontwikkeling op de juiste wijze wordt omschreven. Technisch en binnen een wettelijk kader. Dit is specialistenwerk.
Voor vrijblijvend contact: info@pvsubsidieadvies.nl

Er zijn vier projectvormen waarbinnen een wbso-aanvraag kan worden gedaan:
Wij zorgen voor de juiste inhoudelijke omschrijving en begeleiden de opzet.

1.Ontwikkelproject
De ontwikkelingswerkzaamheden leiden tot een voor de aanvrager technisch nieuw (onderdeel van een) fysiek product, productieproces of technisch nieuwe programmatuur. Met het aantonen van de technische werking in een prototype eindigt het S&O-traject.

2.Haalbaarheidsproject
Verhogen van de kans op een succesvol S&O project waarbij wordt onderzocht of een voorgenomen ontwikkeling technisch haalbaar is. Dergelijke onderzoeken komen in aanmerking voor zover ze een systematisch opgezette analyse betreffen van de technische mogelijkheden van eigen S&O werkzaamheden.

3.Technisch onderzoek
Het betreft hier het uitvoeren van een technisch onderzoek:
1) naar een substantiële wijziging van een productiemethode, indien de wijziging kan leiden tot een significante verbetering van het fysieke productieproces dat al toegepast wordt.
2) naar modellering van processen, indien deze kan leiden tot een significante verbetering van programmatuur die al toegepast wordt.

4.Technisch-wetenschappelijk onderzoeksproject
Het gaat om een onderzoeksvraag op het terrein van de techniek.

Hoogte subsidie
Vooraf brengen wij u op de hoogte hoeveel subsidie u kunt ontvangen.
Onze klanten ontvangen jaarlijks (tien)duizenden euro’s subsidie per ondernemer. De subsidie voor B.V’s en N.V.’s is 50% of 64% (starters)over de totale loonkosten besteed aan ontwikkelwerk. Zelfstandigen krijgen een bedrag ineens toegewezen. Het gaat dan om € 12.031,- of 18.048,- (starters). Dit is een extra verhoging van de zelfstandigenaftrek.

Wanneer kunt u subsidie aan laten vragen? Voor vrijblijvend contact: info@pvsubsidieadvies.nl

Waarom aanvragen via PV Subsidieadvies?
U kent uw bedrijfsactiviteiten, bent succesvol en weet wat u wilt bereiken. Het schrijven van een technische wbso-aanvraag is specialistenwerk, hetgeen moeite en tijd gaat kosten. Wij kunnen dit uit handen nemen. In het aanvraag- en beoordelingstraject moeten er deadlines worden bewaakt en moet er worden gecommuniceerd en gecorrespondeerd met de beoordelaars. Ook weer binnen tijdmarges. Lukt dat tussen uw bedrijvigheid door? Essentieel is dat er een vertaalslag wordt gemaakt in de aanvraag om binnen het wettelijk kader van de regeling te blijven. Vaak is een net iets andere benadering doorslaggevend.

Onze Subsidie-experts hebben diepgaande specialisatie op WBSO aanvragen. Een goede staat van dienst waarbij 99% van de aanvragen zijn toegekend. Zowel techniek als ook ICT aanvragen. Doen waar we goed in zijn betekent dat wij uw subsidies regelen van A tot Z en u zich zonder wbso-zorgen kunt richten op het succes van uw onderneming.
Reageer: info@pvsubsidieadvies.nl

<
terug naar WBSO subsidie

 

email pv subsidieadvies